Σε αυτήν την ανάρτηση παραθέτουμε έναν συνοπτικό οδηγό επίλυσης προβλημάτων για τις εκτυπώσεις σας, με φωτογραφίες παραδειγμάτων και προτάσεις αντιμετώπισης.

 

Test Troubleshooting

 

 

Detaching

 

 

Layer Shift

 

 

Non Circular

 

 

Corner Lift

 

 

Computer Sleep

 

 

Uneven Flow 

  

MINTEMP

 

 

Outer Perimeters

 

 

Extruder Block